Wednesday 25th of May 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


Правила прийому 2020-2021 PDF Друк
Середа, 03 червня 2020, 04:44

 

ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

_________ О.Г. Липовецька

«___»__________ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Коростишівського професійного аграрного ліцею

__________ В.І.Кирилюк

«___» __________ 2020 р.


Правила прийому

до Коростишівського професійного аграрного ліцею

на 2020-2021 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Коростишівського професійного аграрного ліцею розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1550 від 12.12.2019) і є обов’язковими для виконання під час зарахування здобувачів освіти.

1.2. До Коростишівського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни України.

1.3. Кожний має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного і майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянина ми України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускається за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом до Коростишівського професійного аграрного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» .

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.7. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом Коростишівського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Коростишівського професійного аграрного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником Коростишівського професійного аграрного ліцею за погодженням з Управлінням освіти і науки Житомирської державної адміністрації.

2.4. Правила прийому до Коростишівського професійного аграрного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, офіційний веб-сайт навчального закладу profagrolyceum.korostyshev.net.

2.5. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, наступного працевлаштування;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей, нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання пов’язані з прийомом.

2.6. Порядок роботи Приймальної комісії:

Понеділок - Субота - з 0900 - 1700

Неділя з 0900 - 1400

(Без перерви на обід)

2.7. На 2020-2021 навчальний рік прийом здобувачів освіти до Коростишівського професійного аграрного ліцею здійснюється за наступними професіями:

2.7.1. На денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік ліцей приймає здобувачів освіти на навчання за наступними професіями:

№ п/п

Код професії

Назва професії

Планові обсяги держзамовлення

Ліцензійний обсяг

1.

8331
8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»Термін навчання 1 рік

30 учнів

30 учнів

2.

6111

5220

Плодоовочівник 2 розряду,

Продавець продовольчих товарів 4 розряду

30 учнів

30 учнів

Специфічні вимоги:

вік - після закінчення терміну навчання - не менше 18 років:

стать - чоловіча, жіноча;

медичні обмеження - відповідно до наказів МОЗ від 23.07.2002 р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

2.7.2. На денну форму навчання на базі базової загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік ліцей приймає здобувачів освіти на навчання за наступними професіями:

№ п/п

Код професії

Назва професії

Планові обсяги

Ліцензійний обсяг

1.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»

30 учнів

30 учнів

8322

2.

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2 розряду

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»

30 учнів

30 учнів

7233

8322

Термін навчання 3 роки

Специфічні вимоги:

вік - після закінчення терміну навчання - не менше 18 років:

стать - чоловіча, жіноча;

медичні обмеження - відповідно до наказів МОЗ від 24.12.1999 р. №299 «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами» та від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

№ п/п

Код професії

Назва професії

Планові обсяги

Ліцензійний обсяг

1.

5122

Кухар

Офіціант

30 учнів

30 учнів

5123

Термін навчання 3 роки

Специфічні вимоги:

вік - після закінчення терміну навчання - не менше 18 років:

стать - чоловіча, жіноча;

медичні обмеження - відповідно до наказів МОЗ від 23.07.2002 р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Із усіх професій прийом проводиться на денну форму навчання. Початок навчання 1 вересня 2020 року.

2.8. До Коростишівського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

2.9. У випадку подання документів для зарахування на навчання в кількості, яка перевищує запланований обсяг прийому здобувачів освіти на відповідну професію, з здобувачами освіти проводиться співбесіда та конкурс документів про освіту, в яких визначається середній бал успішності з профілюючих предметів, а саме:

- українська мова - всі професії;

- математика - всі професії;

- іноземна мова, хімія - «Кухар, офіціант»;

- фізика - «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів категорії «С1», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1», слюсар з ремонту сільськогосподарських машин, водій автотранспортних засобів категорії «С1», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1», водій автотранспортних засобів категорії «С1».

Перевагу у зарахуванні на навчання мають здобувачі освіти, у яких вищий середній освітній бал свідоцтва або атестату з профілюючих предметів.

2.10. Зарахування до ліцею оформляється протоколом приймальної комісії, який затверджується наказом директора.

Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників. Оформлення зарахування може супроводжуватися укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, установою, організацією) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання та працевлаштування.

Оскарження результатів вступних випробувань розглядаються приймальною комісією в 5-ти денний термін з моменту подання заяви, але не пізніше 25 серпня 2020 року.

3. Документи для вступу

3.1. Для зарахування до Коростишівського професійного аграрного ліцею вступники подають особисто наступні документи:

- заяву на ім’я директора із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання;

- документ про освіту ( оригінал);

- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3х 4 см.;

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні

3.2. Особи, яких направляють на навчання підприємства, установи, організації, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Коростишівського професійного аграрного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала аттестата про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробовувань;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» в межах ліцензійного обсягу.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу IІI ступеня, які мають атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до професійного (професійно-технічного) закладу освіти за цільовим направленням на навчання.

Особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Коростишівського професійного аграрного ліцею за обраною формою навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійного ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Коростишівського професійного аграрного ліцею здійснюється наказом директора закладу.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до до Коростишівського професійного аграрного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з до Коростишівського професійного аграрного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування за конкурсом осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом в межах та у терміни, визначенні МОН України.

6.3. Особам, які не зараховані до до Коростишівського професійного аграрного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Коростишівського професійного аграрного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією, Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

 

Правила прийому обговорені та схвалені педагогічною радою ліцею «27» січня 2020 року протокол №3 та затверджені наказом по ліцею 28 січня 2020 року за №22. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Коростишівського професійного аграрного ліцею ___________ В.КИРИЛЮК

Г Р А Ф І К

проведення співбесід

з абітурієнтами Коростишівського професійного аграрного ліцею

Строк навчання 3 роки

25.08.2020 р.

Кухар, офіціант

25.08.2020 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»

26.08.2020 р.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»,

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»

Строк навчання 10 місяців

27.08.2020 р.

Плодоовочівник 2 розряду,

Продавець продовольчих товарів 4 розряду

27.08.2020 р.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»Термін навчання 1 рік

Початок проведення співбесіди о 10 годині у бібліотеці ліцею.

 

 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Лічильник

Статистика

Переглянути хіти змісту : 381980

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.