Saturday 21st of May 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


План роботи методичного кабінету КПАЛ нп 2013-2014 н.р. PDF Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Середа, 06 листопада 2013, 19:55

 

ПЛАН

роботи методичного кабінету

Коростишівського професійного аграрного ліцею

на 2013-2014 н. р.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

Термін виконання

І. Організація навчально-методичної діяльності ліцею

1.

Розробити плани роботи:

- методичного кабінету на 2013-2014 н.р.

методист

план

вересень


- план роботи методичних комісій на 2013-2014 н.р.

голови МК

план

серпень


- план методичної роботи ліцею

методист

план

вересень

2.

Організувати роботу МК з питань підготовки до нового навчального року:

- підготовка комплектів робочої навчально-плануючої документації

методист

консультації

серпень-вересень


- підготовка плануючої документації з навчально-виробничої, методичної та виховної роботи

голови МК


серпень-вересень

3.

Організувати діяльність з питань оновлення змісту ПТО, впровадження ДСПТО з робітничих професій

голови МК

інформація

1 раз в семестр

4.

Вивчення потреби педагогів в підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі, узагальнити та організувати замовлення

бібліотекар

інформація, замовлення

вересень, січень

5.

Забезпечити організаційно-методичну підтримку:

- розробки робочої навчально-плануючої документації відповідно до нової Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора з НВР, методист, голови МК

консультації

вересень-січень


- впровадження ДСПТО з професій

- підбір літератури для планування навчальної і позаурочної діяльності, самоосвіти

методист

консультації

упродовж року

6.

Організувати навчання з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і психології в:

керівники
- «Школі педагогічної майстерності

викладач Сизоненко Л.І.

матеріали засідань

згідно з планом


- «Школі перспективного педагогічного досвіду »

викладач

Сольська Л.В.

матеріали засідань

згідно з планом

7.

Організувати проведення інструктивно-методичних нарад з питань організації навчально-виробничого процесу, впровадження ІКТ в навчально-виробничий, навчально-виховний процеси, інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін, виробничих технологій, педагогіки, психології

методист , голови МК

консультація

за планом


Організаційно-методичний супровід проведення І (ліцейного) етапу обласного конкурсу
9.

Організаційно-методичний супровід проведення І (ліцейного) етапу обласного конкурсу «Викладач року»

методист, голови МК

консультація

жовтень

10

Організаційно-методичний супровід здійснення дослідницько-експериментальної діяльності педагогів ліцею з теми: «Вдосконалення рівня професійної підготовки педагога, формування його методичної та мовної компетенції у відповідності до інноваційних підходів до навчання»

методист, практичний психолог

підготовка матеріалів

жовтень-квітень

ІІ. Моніторинг навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в ліцеї

1.

Здійснити моніторинговий супровід навчально-виробничого та навчально-виховного процесу:


діагностич-

ний аналіз- моніторинг рівня навчальних досягнень учніввересень, грудень, травень


- моніторинг виховної системиквітень

2.

Вивчити, проаналізувати та узагальнити:
3.

- систему роботи МК:

· викладачів військово-патріотичного напрямку;

· викладачів гуманітарних та суспільних дисциплін

· викладачів, майстрів в/н енергетичних професій

методист, голови МК

наказ

грудень

березень

жовтень

січень

лютий

квітень

4.

- впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках ЗОП, ЗПП, ПТП, ППП

методист, голови МК

наказ

жовтень

травень

5.

- організацію та проведення позаурочної навчальної діяльності

методист

наказ

листопад

березень

6.

- стан видавничої діяльності

методист

довідка

лютий

квітень

7.

- вивчення, узагальнення та поширення ППД педпрацівників ліцею

атестаційна комісія

наказ


8.

- стан самоосвіти педпрацівників ліцею

методист, голови МК

довідка

січень

травень

9.

- систему роботи молодих педагогів

методист, заст. директора з НВР, ст. майстер

довідка

лютий

ІІІ. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам ліцею

1.

З питань оновлення змісту ПТО впровадженням ІКТ в ліцеї

консульт. група

консультації

постійно

2.

В розробці навчально-плануючої документації при впровадження ДСПТО конкретних професій відповідно до Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист, голови МК

консультації

постійно

3.

В проведенні місячників:

- охорони праці та безпеки життєдіяльності

інженер з ОП

консультації

березень-квітень


- пожежної безпеки, підготовки до осінньо-зимового періоду

інженер з ОП

консультації

жовтень-листопад


- знань учнями правил дорожнього руху

інженер з ОП

консультації

вересень

4.

Надання тематичної методичної допомоги в організації навчально-виробничого процесу

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист

консультації

щоп’ят-

ниці


- в підготовці і проведенні професійних і предметних тижнів в ліцеї

- конкурсів фахової майстерності серед учнів з професій:

· електромонер з ремонту та обслуговування електроустаткування

· плодоовочівник

· кухар

· продавець продовольчих товарів

· тракторист-машиніст с/г виробництва

· офіціант

· водій

- викладачам предметів ЗОП – в проведенні ДПА та участі учнів у ЗНО

- викладачам – в апробації електронних засобів навчального призначення
ІV. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження перспективного педагогічного, виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес

1.

Вивчити досвід роботи:

- викладача іноземної мови Гнетецької М.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


- викладача предметів ПТП Самійлик Л.Ц.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень

2.

Ознайомлення з ППД педпрацівників області, України на інструктивно-методичних нарадах

методист

інформація

постійно

V. Організація і проведення конкурсів серед учнів і педагогічних працівників

1.

Відвідувати та провести конкурс професійної майстерності серед викладачів, майстрів в/н професій громадського харчування

заст. директора з НВР, методист, ст. майстер, голова МК

наказ,

умови

вересень

2.

Олімпіади з предметів:

методист
- охорона праці

Самійлик Л.Ц., Новіцький А.М.

наказ,

умови

березень


- креслення

3.

Конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика

викладачі: Остапчук О.А.,

Нідзьолик Л.А.

наказ,

умови

грудень

4.

Участь в обласних конкурсах:

- конкурс на кращу їдальню

заст. директора з НВР, ВР, методист, голови МК

проект

наказу,

умови

за планом


- конкурс інноваційних технологій

заст. директора

з НВР, методист, голови МК

наказ,

умови

за планом

VІ. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів,

круглих столів, педагогічних читань

1.

Провести семінари:

- психолого-педагогічний семінар на тему: «Психологічні труднощі у навчанні учнів: типологія, причини та шляхи їх подолання»

практичний психолог

план, матеріали

січень


- психолого-педагогічний семінар на тему: «Розвиток інноваційної компетентності, інноваційної грамотності, культури та використання інноваційних технологій у педагогічному процесі»

практичний психолог

план, матеріали

жовтень


- педагогічний діалог

· «Сучасний урок: пошуки, проблеми, знахідки»

методист

план, матеріали

листопад


· єдині робочі прийоми з професій:

- кухар;

- офіціант;

- тракторист-машиніст с/г виробництва;

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

- продавець продовольчих товарів;

- плодоовочівник

голови МК

матеріали

згідно з планом

2.

Організувати та провести педагогічні читання

методист, голови МК

матеріали

січень

3.

Організувати проведення творчих звітів МК

методист

консультації

червень

VІІ. Організація та проведення виставок навчальних, навчально-методичних матеріалів

1.

Виставка педагогічних досягнень методичних комісій під час проведення професійних і предметних тижнів

методист, голови МК

матеріали

згідно з графіком

VІІІ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею за очною, очно-заочною формою навчання

1.

Педагогічних працівників з професійної підготовки при ДІПО ІПП ІМО на базі ПТНЗ області

Шарипова Л.С., Ковальчук Н.Д

звіт

згідно з графіком

2.

Викладачів ЗОП в ЖОІППО

Пархалевич І.І.

звіт

згідно з графіком

ІХ. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах

1.

Організувати стажування майстрів виробничого навчання за напрямами підготовки на підприємствах району, області, України

методист

звіт

згідно з графіком

Х. Видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею

1.

Підготувати методичні розробки

викладачі, майстри в/н


квітень

2.

Підготувати методичні рекомендації:

- методичні рекомендації щодо написання дипломних (творчих) робіт до конкретної професії

Білоцька С.Б.,

Ковальчук Н.Д.


квітень

 

 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Лічильник

Статистика

Переглянути хіти змісту : 380115

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.