Saturday 21st of May 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2020-2021 PDF Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Четвер, 10 грудня 2020, 00:41

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Коростишівського

професійного аграрного ліцею

____________________ В.І.Кирилюк

31 серпня   2020р.


ПЛАН

роботи методичного кабінету

Коростишівського професійного аграрного ліцею

на 2020-2021 н. р.

І. Аналіз роботи за 2019-2020 н.р.

та основні завдання на 2020-2021 н.р.

Методичний  кабінет Коростишівського професійного аграрного ліцею - це організаційна форма навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками, творча лабораторія ліцею. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів в/н, з одного боку, і рівня навчальних досягнень здобувачів освіти – з іншого.

Протягом  2019-2020 н.р. методичний кабінет працював над поглибленням знань викладачів, майстрів виробничого навчання з теорії і методики навчання і виховання, психології, навчально-теоретичної підготовки з дисциплін, професій та методикою їх викладання.

Методична робота була спрямована на освоєння та практичне застосування методів та прийомів активізації навчальної діяльності здобувачів освіти, впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду.

Здійснювалася інформація про нові педагогічні технології, методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики освітнього процесу.

У 2020-2021 н.р. методичний кабінет ліцею продовжує працювати над методичним забезпеченням вирішення проблеми: «Оновлення змісту професійної освіти впровадженням ІКТ в  освітній процес»

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • Створення умов для підготовки педагогічних працівників до роботи над єдиною науково-методичною проблемою, навчальних занять та позаурочних заходів

 • Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками

 • Надання допомоги педагогічним  працівникам і керівникам ліцею  у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі

 • Узагальнення, пропагування та поширення передового педагогічного досвіду

 • Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання

 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, психології, накопичення і систематизації методичної інформації.

 • систематизація та пропаганда педагогічної та методичної літератури, навчальних посібників з питань навчання та виховання;

 • організація моніторингового дослідження методичної роботи в ліцеї;

 • активізація видавничої діяльності педагогів.№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

Термін виконання

І. Організація навчально-методичної діяльності ліцею

Розробити плани роботи:

- методичного кабінету на 2020-2021 н.р.

методист

план

вересень


- план роботи методичних комісій на 2020-2021 н.р.

голови МК

план

серпень


- план методичної роботи ліцею

методист

план

вересень

Організувати роботу МК з питань підготовки до нового навчального року:

- підготовка комплектів робочої навчально-плануючої документації

методист

консультації

серпень-вересень


- підготовка плануючої документації з навчально-виробничої, методичної та виховної роботи

голови МК


серпень-вересень

3.

Організувати діяльність з питань оновлення змісту ПТО, впровадження ДСПТО з робітничих професій

голови МК

інформація

1 раз в семестр

4.

Вивчення потреби педагогів в підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі, узагальнити та організувати замовлення

бібліотекар

інформація, замовлення


вересень, січень

5.

Забезпечити організаційно-методичну підтримку:

- розробки робочої навчально-плануючої документації відповідно до нової Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора з НВР, методист, голови МК

консультації

вересень-січень


- підбір літератури для планування навчальної і позаурочної діяльності, самоосвіти

методист

консультації

упродовж року

6.

Організувати навчання з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і психології в:

керівники
- «Школі педагогічної майстерності

Майстер в\н

Шарипова Л.С.

матеріали засідань

згідно з планом


- «Школі перспективного педагогічного досвіду »

викладач

Кисіль М.П.

матеріали засідань

згідно з планом

7.

Організувати проведення інструктивно-методичних нарад з питань організації навчально-виробничого процесу, впровадження ІКТ в навчально-виробничий, навчально-виховний процеси, інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін, виробничих технологій, педагогіки, психології

методист , голови МК

консультація

згідно з планом

8.

Організувати роботу атестаційної комісії

методист

план

вересень

9.

Забезпечити явку педагогічних працівників на засідання обласних секцій

директор, методист

план

згідно з планом

ІІ. Моніторинг навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в ліцеї

Здійснити моніторинговий супровід навчально-виробничого та навчально-виховного процесу:


діагностич-

ний аналіз- моніторинг рівня навчальних досягнень учніввересень, грудень, травень


- моніторинг виховної системиквітень

Вивчити, проаналізувати та узагальнити:

 • систему роботи МК:

-   викладачів військово-патріотичного напрямку;

- викладачів і майстрів виробничого навчання механізації сільського господарства та автомобільного транспорту;

- викладачів та майстрів виробничого навчання професій громадського харчування, викладачів та майстрів виробничого навчання професій торгівельної галузі та плодоовочівництва

методист,

голови МК

наказ

грудень

березень

жовтень

січень

лютий

квітень

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках ЗОП, ЗПП, ПТП, ППП

методист, голови МК

наказ

жовтень

травень

 • організацію та проведення позаурочної навчальної діяльності

методист

наказ

листопад

березень

 • стан видавничої діяльності

методист

довідка

лютий

квітень

 • вивчення, узагальнення та поширення ППД педпрацівників ліцею

атестаційна комісія

наказ


 • стан самоосвіти педпрацівників ліцею

методист, голови МК

довідка

січень

травень

 • систему роботи молодих педагогів

методист, заст. директора з НВР, ст. майстер

довідка

лютий

ІІІ. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам ліцею

З питань оновлення змісту ПТО впровадженням ІКТ в ліцеї

консульт. група

консультації

постійно

В розробці навчально-плануючої документації при впровадження ДСПТО конкретних професій відповідно до Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист, голови МК

консультації

постійно

В проведенні місячників:

- охорони праці та безпеки життєдіяльності

інженер з ОП

консультації

березень-квітень


- пожежної безпеки, підготовки до осінньо-зимового періоду

інженер з ОП

консультації

жовтень-листопад


- знань здобувачами освіти правил дорожнього руху

викладач ПДР

консультації

квітень

Надання тематичної методичної допомоги в організації навчально-виробничого процесу

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист

консультації

щоп’ят-

ниці


- в підготовці і проведенні професійних і предметних тижнів в ліцеї

 • конкурсів фахової майстерності серед учнів з професій:

 • електромонер з ремонту та обслуговування електроустаткування

 • плодоовочівник

 • кухар

 • продавець продовольчих товарів

 • тракторист-машиніст с/г виробництва

 • водій

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист
грудень

жовтень

березень

березень

квітень

квітень

травень


- викладачам предметів ЗОП – в участі здобувачів освіти у ЗНОлютий-березень


- викладачам – в апробації електронних засобів навчального призначенняпостійно

ІV. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження перспективного педагогічного, виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес

Вивчити досвід роботи:

 • Викладача ЗОП  Савенко Ю.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Мостової Н.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Трубець О.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Шарипової Л.С.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Викладача ПТП Чернявського М.О.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень

Ознайомлення з ППД педпрацівників області,   на інструктивно-методичних нарадах

методист

інформація

постійно

V. Організація і проведення конкурсів серед здобувачів освіти  і педагогічних працівників

Відвідувати та провести конкурс професійної майстерності серед викладачів, майстрів в/н професій громадського харчування, механізації сільського господарства, електротехнічних спеціальностей, продавців продовольчих товарів та плодоовочівництва

заст. директора з НВР, методист, ст. майстер, голова МК

наказ,

умови

за планом

Олімпіади з предметів:

методист
креслення

Крижановський В.С.

Опанасенко А.С .

Кириченко І.В.

наказ,

умови

березень


- інформаційні технології


- Захист Вітчизни

Конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика

викладачі: Півульська Н.М.

Нідзьолик Л.А.

наказ,

умови

листопад

Участь в обласних конкурсах:

заст. директора

з НВР,  методист, голови МК

наказ,

умови

за планом

VІ. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів,

круглих столів, педагогічних читань

Провести семінари:

- Школа професійної майстерності «Працюємо над собою» Тема «Комунікативна компетентність педагога як неодмінна передумова його професійної діяльності та підвищення ефективності навчального  процесу»

практичний психолог

план, матеріали

січень


- Про стан впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку інтересу в учнів до вивчення навчальних дисциплі

методист

план, матеріали

лютий


 • педагогічний діалог

 • єдині робочі прийоми з професій:

  • кухар;

  • офіціант;

  • тракторист-машиніст с/г виробництва;

  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

  • продавець продовольчих товарів;

  • плодоовочівник

голови МК

матеріали

згідно з планом

Організувати та провести педагогічні читання

методист, голови МК

матеріали

січень

Організувати проведення творчих звітів МК

методист

консультації

червень

VІІ. Організація та проведення виставок навчальних, навчально-методичних матеріалів

Виставка педагогічних досягнень методичних комісій під час проведення професійних і предметних тижнів

методист,

голови МК

матеріали

згідно з графіком

VІІІ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею за очною, очно-заочною, дистанційною формою навчання

Педагогічних працівників з професійної підготовки

Шиманська Г.В.

звіт

згідно з графіком

Викладачів ЗОП в ЖОІППО

Долінська А.С.

Тимусяк Т.Д.

звіт

згідно з графіком

ІХ. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах

Організувати стажування майстрів виробничого навчання за напрямами підготовки на підприємствах району, області, України

Наумчук Н.І. Шиманська Г.В.

Царюк Н.П.

звіт

згідно з графіком

Х. Видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею

Підготувати методичні розробки

викладачі, майстри в/н


Грудень

травень

Підготувати методичні рекомендації:


- методичні рекомендації щодо написання дипломних (творчих) робіт до конкретної професії

Мостова Н.В.

Вигорницький С.М.

НаумчукН.І.

Царюк Н.П.

Васильчук С.М.


березень 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Лічильник

Статистика

Переглянути хіти змісту : 380119

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.