Saturday 21st of May 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


Положення про учнівський гуртожиток PDF Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Вівторок, 18 травня 2021, 08:11

1. Загальні положення

1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку ПТНЗ, користування цим гуртожитком та його утримання.

2. Учнівський гуртожиток закладу призначається для мешкання учнів на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього. Вільні місця в гуртожитку можуть використовуватися власником закладу для створення готелю, за погодженням з профспілковим комітетом.

 

3. Під гуртожиток надається спеціально збудований або перебудований з цією метою будинок. Не допускається розміщення гуртожитку у підвалах і цокольних поверхах. Учнівські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.

4. Учнівський гуртожиток знаходиться в підпорядкуванні навчального закладу, може мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.

5. У гуртожитку для мешкання одинаків при необхідності можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих секціях гуртожитку. Секції можуть підрозділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, пансіонного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості проживання, що визначається власником закладу і погоджується із профспілковим комітетом.

6. Проживання в учнівських секціях працівників закладу, сторонніх осіб, розміщення підрозділів закладу, а також інших організацій забороняється.

7. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

8. Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування приймається власником навчального закладу при погодженні з профспілковим комітетом.

9. Заселення гуртожитку здійснюється після створення в ньому необхідних житлово-побутових умов для мешкання та одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, погодженими із профспілковим комітетом.

11. Права і обов’язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником навчального закладу та погоджуються з профспілковим комітетом.

12. Гуртожиток не підлягає приватизації. (Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про освіту», Закон України «Про власність», Закон України «Про професійно – технічну освіту».)

II. Надання житлового місця в гуртожитку

13. Розміщення учнів у гуртожитку здійснюється згідно з Положенням про учнівський гуртожиток, що розробляється та затверджується навчальним закладом спільно з профспілковим комітетом у відповідності з Типовим положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.

14. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку власник навчального закладу укладає угоду із учнем на проживання у гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається адреса і номер кімнати.

15. Облік ордерів та мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

16. Місце для розміщення сторонніх осіб та працівників закладу в гуртожитку визначаються рішенням власника, виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на державне замовлення підготовки кадрів.

III. Користування житловою площею в гуртожитку

17. Поселення в учнівський гуртожиток учнів здійснюється комендантом, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

18. Порядок користування гуртожитком учнями, які знаходяться у відпустках, на канікулах визначається з урахуванням їх побажань власником закладу.

IV. Виселення із учнівського гуртожитку

19. При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) учні залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

20. У випадках, коли з поважних причин учень не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника і профкому навчального закладу цей термін може бути продовженим.

21. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання у гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки.

22. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.

V. Плата за житло та послуги

23. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

24. Перелік обов’язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку власником навчального закладу.

25. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості. Плата за користування гуртожитком стягується із мешканців гуртожитку за весь час проживання.

26. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

VI. Обов’язки власника гуртожитку

32. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю га експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється комендантом гуртожитку.

33. Власник гуртожитку зобов’язаний:

суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

- утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними правилами;

- укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим «Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;

- забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт приміщень гуртожитку, території;

- надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

- переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

- укомплектовувати штат гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти радам учнівських гуртожитків у розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

- здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

34. Власник закладу призначає завідуючого гуртожитком (коменданта) з урахуванням думки профспілкового комітету.

35. Завідуючий гуртожитком (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

36. Матеріально відповідальною особою гуртожитку є: завідуючий гуртожитком (комендант).

37. Завідуючий гуртожитком (комендант) зобов’язаний:

-проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого власником навчального закладу, і паспорта;

-надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

-ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;

-своєчасно виселяти учнів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

-вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;

-подавати власнику навчального закладу пропозиції щодо покращення умов мешкання в гуртожитку;

-забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

38. Завідуючий гуртожитком  спільно з радою гуртожитку або при необхідності директор, профком навчального закладу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

VII. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт

39. Експлуатація гуртожитку здійснюється дирекцією навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

40.Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів навчального закладу та бюджетні кошти.

41. Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів учнів та мешканців і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

42. Керівник закладу освіти, у підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію й утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.


 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Лічильник

Статистика

Переглянути хіти змісту : 380185

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.