Thursday 08th of December 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


ОБГРУНТУВАННЯ: Електрична енергія PDF Друк
Понеділок, 03 жовтня 2022, 13:57

ОБГРУНТУВАННЯ

На підставі листа ТОВ “ЕРНЕРІНГ” від 30.09.2022 № 01-1 договір постачання електричної енергії споживачу на 2022 рік від 24.12.2021 № 61 та договір постачання електричної енергії споживачу на 2022 рік від 24.12.2021 № 62 (укладені за результатами відкритих торгів UA-2021-11-14-000259-a-c3) розірвано в частині постачання з 23.09.2022.

 

Постановою НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ від 26.10.2018 № 1268 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія” визначений як постачальник універсальної послуги на закріпленій території - адміністративній території Житомирської області.

Враховуючи норми пункту 2 ПОЛОЖЕННЯ про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 13.04.2022 № 148 споживачам гарантується постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги, з урахуванням цього Положення, у разі припинення постачання електричної енергії попереднім постачальником на ринку електричної енергії внаслідок присвоєння постачальнику статусу «Дефолтний» або зупинення дії його ліцензії з постачання електричної енергії споживачу. Згідно абзацу 3 пункту 4 Споживач та ПУП зобов’язані оформити договірні відносини протягом 10 робочих днів з дня зміни записів в реєстрах точок комерційного обліку або шляхом приєднання до публічного договору, який затверджується НКРЕКП.

Ч.1 та п.2 ч.2 ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що з метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку відповідно до цієї статті можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

До спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, належать і виконання функцій постачальника універсальних послуг.

На виконання зазначених вище спеціальних обов’язків, постановою КМУ від 05.06.2019 №483, затверджено «Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Дане Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та здійснення надання універсальних послуг непобутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів, з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози створення повноцінного ринку електричної енергії.

Частиною 1 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

Договірна потужність визначається окремо по об’єктах споживання. Таким чином, Коростишівський професійний агарарний ліцей відноситься до категорії малих непобутових споживачів та має право на споживання електричної енергії по універсальній послузі.

Згідно з пунктом 42 частини першої статті 1 Закону, малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.

Слід зазначити, що у пункті 42 частини першої статті 1 Закону застосована прийменникова конструкція «до» з числівником, яка при позначенні крайньої кількісної межі чого-небудь рівнозначна похідному прийменнику «не більше ніж», або «до 50 кВт включно».

Таким чином, до категорії малих непобутових споживачів належать також споживачі, з договірною потужністю, що дорівнює 50 кВт.

Аналогічної позиція стосовно вказаного викладена і в роз’ясненнях на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням  https://www.nerc.gov.ua/?news=10922.

В абз.4 ч.2 ст.63 Законом України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що: «…У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах». Згідно Постанови НКРЕКП від 26.10.2018р. №1268 на ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» було покладено функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Житомирської області.

Питання формування ціни на універсальні послуги регулюється Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 (зі змінами), якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги», відповідно до вимог якої ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» розраховуються ціни на універсальні послуги, з подальшим їх оприлюдненням на офіційному сайті.

Керуючись п.34 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «Товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язанні з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів», та Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги» (тариф універсальної послуги включає в себе послуги з розподілу та передачі електричної енергії). Замовником вирішено закупити Універсальну послугу як ТОВАР.

Тому, враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», що вказує на застосування переговорної процедури у разі відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно з п. 2 ч. 2 cтатті 40 Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків: - відсутність конкуренції з технічних причин. ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДПРОУ 42095943, ліцензія на постачання електричної енергії Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 429) згідно Постанови НКРЕКП від 26.10.2018р. №1268  являється постачальником на закріпленій території – адміністративній території Житомирської області. Отже, відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДПРОУ 42095943) є єдиним надавачем універсальних послуг в межах Житомирської області. Тому ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин, не маємо можливості здійснювати закупівлю універсальних послуг електричної енергії у інших операторів системи електричної енергії. Дана закупівля (електрична енергія до кінця 2022 року (універсальна послуга) може бути надана лише певним оператором, а саме ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДПРОУ 42095943). Інша альтернатива відсутня тому може бути застосована переговорна процедура закупівлі.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день порядок постачання електричної енергії чітко встановлений Законом України ”Про ринок електричної енергії” та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 березня 2018 р. №312 (з подальшими змінами та доповненнями), сторони домовилися дотримуватися та керуватися вище згаданими нормами спеціального законодавства.

Ціна (тариф) на універсальні послуги встановлюється НКРЕКП відповідно до затвердженої ним методики із дотриманням вимог закону.

Тому, враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», що вказує на застосування переговорної процедури у разі відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно з ч 2 п.2 cтатті 40 Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків: - відсутність конкуренції з технічних причин На сьогоднішній день постачання електричної енергії регулюється Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетик України від 14 березня 2018 р. №312 ( з подальшими змінами та доповненнями).

Для забезпечення потреб Коростишівського професійного аграрного ліцею в електричній енергії, уповноваженою особою Коростишівського ПАЛ прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі електричної енергії за скороченою процедурою відповідно до пункту 2 частини 2 cтатті 40 Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків: - відсутність конкуренції з технічних причин.

 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Статистика

Переглянути хіти змісту : 419883

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.