Wednesday 01st of February 2023

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


Положення про Центр кар'єри


ПОЛОЖЕННЯ про Центр професійної кар’єри PDF Друк
Середа, 09 жовтня 2019, 12:51

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КПАЛ

(підпис існує) В.І. Кирилюк

«19» березня 2018р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр професійної кар’єри

Коростишівського професійного аграрного ліцею

1. Загальні положення

1.1. Центр професійної кар’єри (далі – Центр) є структурним підрозділом Коростишівського професійного аграрного ліцею.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, обласного та районного центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами навчального закладу, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.3. Діяльність Центру професійної кар’єри направлена на ефективну роботу щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права учнів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи в Коростишівському професійному аграрному ліцеї з цих питань. Центр створюється з метою надання інформації про конституційні права молоді та випускників навчального закладу; активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції; сприяння розвитку підприємницької ініціативи; опанування навичками само презентації, написання резюме та техніці пошуку роботи; розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

1.4. Участь та взаємовідносини Коростишівського професійного аграрного ліцею з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру професійної кар’єри регламентуються відповідними угодами.

2. Порядок створення Центру

2.1. Центр професійної кар’єри створюється у структурі Коростишівського професійного аграрного ліцею в межах встановленої чисельності працівників навчального закладу відповідним наказом директора ліцею.

2.2. Керівництво Центром здійснює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора ліцею і організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2.3. До діяльності Центру залучаються представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру:

3.1. Сприяння працевлаштуванню випускників.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ліцей.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Здійснення консультаційної підтримки, інформування учнів і випускників училища про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності), про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

3.6. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

3.7. Розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

3.8. Активізація власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості.

3.9. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.

3.10. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

3.11. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

3.12. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-тренінгах, сертифікованих програмах, участі в програмах, проектах щодо соціальної підтримки учнів.

3.13. Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

3.14. Підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників ліцею.

3.15. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників навчального закладу.

3.16. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом.

3.17. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.

3.18. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі кар’єри з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.19. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.20. Висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду і кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центру професійної кар’єри, щорічне інформування керівництва ліцею та учнів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.

4. Порядок роботи Центру

4.1. Роботу Центру професійної кар’єри забезпечують керівники, які затверджуються наказом директора ліцею. Структура центру також затверджується наказом.

4.2. Керівники Центру забезпечують проведення заходів Центру кар’єри необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графіки занять, організовують роботу згідно з планом, ведуть облік.

4.3. При необхідності, до проведення заходів можуть залучатися спеціалісти служби зайнятості, тренери, роботодавці, юристи.

4.4. Відвідувати заходи Центру можуть всі учні та випускники ліцею, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем пошуку місць проходження виробничої практики та працевлаштування.

4.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

4.6. Інформація про роботу Центру також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень, в процесі проведення різних масових заходів ліцею та служб зайнятості області.

5. Структура Центру

До складу Центру професійної кар’єри входять:

фахівці з питань працевлаштування випускників;

психолог;

юрист;

бізнес-консультант центру.

Всі структурні підрозділі Центру керуються в своїй роботі відповідними Положеннями, затвердженими директором ліцею.

6. Центр має право:

6.1. Розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються питань працевлаштування випускників та організації практики учнів.

6.2. Координувати роботу комісій з питань організації працевлаштування та практики.

Затверджено педагогічною радою Коростишівського професійного аграрного ліцею, протокол № 4 від 26.03.2018р.

 

 


ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 

feed-image Підписатись на новини

Статистика

Переглянути хіти змісту : 424149

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.