Monday 20th of March 2023

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


ЗО

Не для школи, а для життя вчимось...

Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи.

Шарль Луї де Монтеск'є

Головне завдання нашого ліцею – надання майбутнім кваліфікованим робітникам знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними функціональних обов'язків, забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного учня, виховання його у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання повинні бути безперервними і послідовними.

Цілісна система діяльності ліцею спрямована на реалізацію нових державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій.

Організація і планування навчального процесу в ліцеї здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у П(ПТ)О» та вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

Навчання учнів відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.

 

Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється у таких формах:

- навчальні заняття;

- виконання індивідуальних завдань;

- самостійна робота учнів;

- практична підготовка;

- контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 

feed-image Підписатись на новини

Статистика

Переглянути хіти змісту : 427870

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.