Monday 20th of March 2023

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

Система управління освітнім процесом у форматі дистанційного навчання в Коростишівському професійному аграрному ліцеї

 

Система управління освітнім процесом у форматі дистанційного навчання в Коростишівському професійному аграрному ліцеї діє відповідно до закону України «Про освіту» ст.57 . Питання організації освітнього процесу в дистанційній формі регулюються «Положенням про дистанційне навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України  від 25.04.2013 № 466.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у Коростишівському професійному аграрному ліцеї, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень;

Дистанційна форма навчання у ліцеї запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради, погодженого з департаментом  освіти та згідно наказу директора КПАЛ.

Технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у КПАЛ.

На вебсайті закладу освіти оприлюднюється інформація про забезпечення ним здобуття освіти за дистанційною формою.

Система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.  З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх платформ), комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання. Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни, а саме:  Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom, Padlet,  LearningApps.org , ThingLink, Epanel (Pearson inc.), YouTube (British Council,EdEra). Ліцей забезпечує регулярне відстеження результатів навчання здобувачів освіти, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

Облік навчальних занять і результатів навчання здобувачів освіти під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі). Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти  проводяться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України.  Здобувачі освіти, які здобувають освіту за дистанційною формою, продовжують наступний рік навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

У Коростишівському професійному аграрному ліцеї  технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки.

Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною формою та/або очно у вигляді виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві та в сфері послуг або із використанням технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них.

Державна кваліфікаційна атестація при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів за дистанційною формою навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

Педагогічні  працівники КПАЛ повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років). Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

Директор ліцею забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснює контроль за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого контролю схвалюється педагогічною радою закладу освіти.

Коростишівський професійний агарний ліцей організовуючи дистанційне навчання, має включати до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

 

ПРОТОКОЛИ ПЕДРАД ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

НАКАЗИ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

 Творча група педагогів, які займаються адмініструванням, забезпеченням функціонування та удосконаленням системи управління дистанційним навчанням

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 01.12.2022р №152 «Про організацію і проведення обласного конкурсу на кращу систему управління освітнім процесом у форматі дистанційного навчання серед закладів П(ПТ)О та наказу Коростишівського професійного аграрного ліцею від 16.01.23р, була створена творча група для участі в обласному конкурсі на кращу систему управління освітнім процесом у форматі дистанційного навчання серед закладів П (ПТ)О з числа: заступника директора з НВР - Лічаченко Г.П.; заступника з навчально-виховної роботи - Дубівки В.Г.; заступника з НМР - Матюшенко Л.М; заступника директора - Виничук О.Б., заступника директора - Громич С.А., старшого майстра - Дучінської Н.В; методиста -  Нідзьолик Л.А; викладачів інформатики - Опанасенко А.С, Бушинської Т.О., Луців С.В.; інженера з ОП - Петришина Г.К; бібліотекарів - Бондаренко Л.О., Зорічної Л.І., Семеняки Н.В.

 


ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 

feed-image Підписатись на новини

Статистика

Переглянути хіти змісту : 427859

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.