Перший дзвоник та перший урок! Друк
Субота, 01 вересня 2012, 18:53

2012 рік оголошено Роком спорту та здорового способу життя.

Тому тема першого уроку присвячена зміцненню здоров'я та формуванню здорового способу життя.

Здоров’я оцінюють за найрізноманітнішими ознаками. Складові здорового способу життя містять різноманітні елементи, що стосуються всіх сфер здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Зустрічаються різні тлумачення сутності поняття «здоров’я», ось декілька з них :

  • Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ);
  • Здоров’я – нормальний психологічний стан і здатність людини оптимально задовольняти систему матеріальних і духовних потреб (В.П. Петленко);
  • Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, що визначає його здатність до праці, гармонійний розвиток особи (М.С. Бєдний);
  • Здоров’я – це достатня функціональна активність системи саногенетичних механізмів організму, що забезпечують його оптимальну життєдіяльність у конкретних умовах оточуючого середовища (С.М. Павленко);
  • Здоров’я – це нормальний розвиток тіла, інтелекту, психіки індивідуума, що проявляється в адекватній емоціональній і моральній поведінці (Ю.Г. Антомонов);
  • Здоров’я – це сума резервних потужностей основних функціональних систем організму (М. Амосов);
  • Здоров’я – це результат взаємодії соціально-економічних, медико-біологічних і демографічних чинників (М.С. Бєдний);
  • Здоров’я – це взаємовідношення людини з оточуючим середовищем (Р. Дюбо);
  • Здоров’я означає свободу діяльності людини. Хвороба – обмеження свободи (О.М. Ізуткін);
  • Здоров’я – оптимальна стійкість до дії патогенних агентів, фізична, психічна і соціальна адаптивність до змінюваних умов життєдіяльності Г.Л. Апанасенко).