ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2020-2021 Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Четвер, 10 грудня 2020, 00:41

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Коростишівського

професійного аграрного ліцею

____________________ В.І.Кирилюк

31 серпня   2020р.


ПЛАН

роботи методичного кабінету

Коростишівського професійного аграрного ліцею

на 2020-2021 н. р.

І. Аналіз роботи за 2019-2020 н.р.

та основні завдання на 2020-2021 н.р.

Методичний  кабінет Коростишівського професійного аграрного ліцею - це організаційна форма навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками, творча лабораторія ліцею. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів в/н, з одного боку, і рівня навчальних досягнень здобувачів освіти – з іншого.

Протягом  2019-2020 н.р. методичний кабінет працював над поглибленням знань викладачів, майстрів виробничого навчання з теорії і методики навчання і виховання, психології, навчально-теоретичної підготовки з дисциплін, професій та методикою їх викладання.

Методична робота була спрямована на освоєння та практичне застосування методів та прийомів активізації навчальної діяльності здобувачів освіти, впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду.

Здійснювалася інформація про нові педагогічні технології, методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики освітнього процесу.

У 2020-2021 н.р. методичний кабінет ліцею продовжує працювати над методичним забезпеченням вирішення проблеми: «Оновлення змісту професійної освіти впровадженням ІКТ в  освітній процес»

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • Створення умов для підготовки педагогічних працівників до роботи над єдиною науково-методичною проблемою, навчальних занять та позаурочних заходів

 • Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками

 • Надання допомоги педагогічним  працівникам і керівникам ліцею  у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі

 • Узагальнення, пропагування та поширення передового педагогічного досвіду

 • Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання

 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, психології, накопичення і систематизації методичної інформації.

 • систематизація та пропаганда педагогічної та методичної літератури, навчальних посібників з питань навчання та виховання;

 • організація моніторингового дослідження методичної роботи в ліцеї;

 • активізація видавничої діяльності педагогів.№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма

Термін виконання

І. Організація навчально-методичної діяльності ліцею

Розробити плани роботи:

- методичного кабінету на 2020-2021 н.р.

методист

план

вересень


- план роботи методичних комісій на 2020-2021 н.р.

голови МК

план

серпень


- план методичної роботи ліцею

методист

план

вересень

Організувати роботу МК з питань підготовки до нового навчального року:

- підготовка комплектів робочої навчально-плануючої документації

методист

консультації

серпень-вересень


- підготовка плануючої документації з навчально-виробничої, методичної та виховної роботи

голови МК


серпень-вересень

3.

Організувати діяльність з питань оновлення змісту ПТО, впровадження ДСПТО з робітничих професій

голови МК

інформація

1 раз в семестр

4.

Вивчення потреби педагогів в підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі, узагальнити та організувати замовлення

бібліотекар

інформація, замовлення


вересень, січень

5.

Забезпечити організаційно-методичну підтримку:

- розробки робочої навчально-плануючої документації відповідно до нової Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора з НВР, методист, голови МК

консультації

вересень-січень


- підбір літератури для планування навчальної і позаурочної діяльності, самоосвіти

методист

консультації

упродовж року

6.

Організувати навчання з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і психології в:

керівники
- «Школі педагогічної майстерності

Майстер в\н

Шарипова Л.С.

матеріали засідань

згідно з планом


- «Школі перспективного педагогічного досвіду »

викладач

Кисіль М.П.

матеріали засідань

згідно з планом

7.

Організувати проведення інструктивно-методичних нарад з питань організації навчально-виробничого процесу, впровадження ІКТ в навчально-виробничий, навчально-виховний процеси, інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін, виробничих технологій, педагогіки, психології

методист , голови МК

консультація

згідно з планом

8.

Організувати роботу атестаційної комісії

методист

план

вересень

9.

Забезпечити явку педагогічних працівників на засідання обласних секцій

директор, методист

план

згідно з планом

ІІ. Моніторинг навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в ліцеї

Здійснити моніторинговий супровід навчально-виробничого та навчально-виховного процесу:


діагностич-

ний аналіз- моніторинг рівня навчальних досягнень учніввересень, грудень, травень


- моніторинг виховної системиквітень

Вивчити, проаналізувати та узагальнити:

 • систему роботи МК:

-   викладачів військово-патріотичного напрямку;

- викладачів і майстрів виробничого навчання механізації сільського господарства та автомобільного транспорту;

- викладачів та майстрів виробничого навчання професій громадського харчування, викладачів та майстрів виробничого навчання професій торгівельної галузі та плодоовочівництва

методист,

голови МК

наказ

грудень

березень

жовтень

січень

лютий

квітень

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках ЗОП, ЗПП, ПТП, ППП

методист, голови МК

наказ

жовтень

травень

 • організацію та проведення позаурочної навчальної діяльності

методист

наказ

листопад

березень

 • стан видавничої діяльності

методист

довідка

лютий

квітень

 • вивчення, узагальнення та поширення ППД педпрацівників ліцею

атестаційна комісія

наказ


 • стан самоосвіти педпрацівників ліцею

методист, голови МК

довідка

січень

травень

 • систему роботи молодих педагогів

методист, заст. директора з НВР, ст. майстер

довідка

лютий

ІІІ. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам ліцею

З питань оновлення змісту ПТО впровадженням ІКТ в ліцеї

консульт. група

консультації

постійно

В розробці навчально-плануючої документації при впровадження ДСПТО конкретних професій відповідно до Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист, голови МК

консультації

постійно

В проведенні місячників:

- охорони праці та безпеки життєдіяльності

інженер з ОП

консультації

березень-квітень


- пожежної безпеки, підготовки до осінньо-зимового періоду

інженер з ОП

консультації

жовтень-листопад


- знань здобувачами освіти правил дорожнього руху

викладач ПДР

консультації

квітень

Надання тематичної методичної допомоги в організації навчально-виробничого процесу

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист

консультації

щоп’ят-

ниці


- в підготовці і проведенні професійних і предметних тижнів в ліцеї

 • конкурсів фахової майстерності серед учнів з професій:

 • електромонер з ремонту та обслуговування електроустаткування

 • плодоовочівник

 • кухар

 • продавець продовольчих товарів

 • тракторист-машиніст с/г виробництва

 • водій

заст. директора

з НВР,

ст. майстер, методист
грудень

жовтень

березень

березень

квітень

квітень

травень


- викладачам предметів ЗОП – в участі здобувачів освіти у ЗНОлютий-березень


- викладачам – в апробації електронних засобів навчального призначенняпостійно

ІV. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження перспективного педагогічного, виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес

Вивчити досвід роботи:

 • Викладача ЗОП  Савенко Ю.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Мостової Н.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Трубець О.В.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Майстра в\н Шарипової Л.С.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень


 • Викладача ПТП Чернявського М.О.

методист, голова МК

узагальнені матеріали досвіду

квітень

Ознайомлення з ППД педпрацівників області,   на інструктивно-методичних нарадах

методист

інформація

постійно

V. Організація і проведення конкурсів серед здобувачів освіти  і педагогічних працівників

Відвідувати та провести конкурс професійної майстерності серед викладачів, майстрів в/н професій громадського харчування, механізації сільського господарства, електротехнічних спеціальностей, продавців продовольчих товарів та плодоовочівництва

заст. директора з НВР, методист, ст. майстер, голова МК

наказ,

умови

за планом

Олімпіади з предметів:

методист
креслення

Крижановський В.С.

Опанасенко А.С .

Кириченко І.В.

наказ,

умови

березень


- інформаційні технології


- Захист Вітчизни

Конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика

викладачі: Півульська Н.М.

Нідзьолик Л.А.

наказ,

умови

листопад

Участь в обласних конкурсах:

заст. директора

з НВР,  методист, голови МК

наказ,

умови

за планом

VІ. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів,

круглих столів, педагогічних читань

Провести семінари:

- Школа професійної майстерності «Працюємо над собою» Тема «Комунікативна компетентність педагога як неодмінна передумова його професійної діяльності та підвищення ефективності навчального  процесу»

практичний психолог

план, матеріали

січень


- Про стан впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку інтересу в учнів до вивчення навчальних дисциплі

методист

план, матеріали

лютий


 • педагогічний діалог

 • єдині робочі прийоми з професій:

  • кухар;

  • офіціант;

  • тракторист-машиніст с/г виробництва;

  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

  • продавець продовольчих товарів;

  • плодоовочівник

голови МК

матеріали

згідно з планом

Організувати та провести педагогічні читання

методист, голови МК

матеріали

січень

Організувати проведення творчих звітів МК

методист

консультації

червень

VІІ. Організація та проведення виставок навчальних, навчально-методичних матеріалів

Виставка педагогічних досягнень методичних комісій під час проведення професійних і предметних тижнів

методист,

голови МК

матеріали

згідно з графіком

VІІІ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею за очною, очно-заочною, дистанційною формою навчання

Педагогічних працівників з професійної підготовки

Шиманська Г.В.

звіт

згідно з графіком

Викладачів ЗОП в ЖОІППО

Долінська А.С.

Тимусяк Т.Д.

звіт

згідно з графіком

ІХ. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах

Організувати стажування майстрів виробничого навчання за напрямами підготовки на підприємствах району, області, України

Наумчук Н.І. Шиманська Г.В.

Царюк Н.П.

звіт

згідно з графіком

Х. Видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею

Підготувати методичні розробки

викладачі, майстри в/н


Грудень

травень

Підготувати методичні рекомендації:


- методичні рекомендації щодо написання дипломних (творчих) робіт до конкретної професії

Мостова Н.В.

Вигорницький С.М.

НаумчукН.І.

Царюк Н.П.

Васильчук С.М.


березень