Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Фотографічне, телевізійне й аудіовізуальне обладнання Друк
П'ятниця, 24 грудня 2021, 19:36

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Фотографічне, телевізійне й аудіовізуальне обладнання

Коростишівський професійний аграрний ліцей

вул. Семінарська, буд. 118, м. Коростишів, Житомирська область, Україна, 12505

код за ЄДРПОУ — 05536413

категорія замовника — юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 38650000-6 Фотографічне обладнання (Проектор короткофокусний IN114BBSTЗ)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог Законодавства.

Загальна кількість 2шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 49900,00 грн. з ПДВ.

та

ДК 021:2015 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Мультимедійне обладнання (Інтерактивна дошка SBM777V-43))

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог Законодавства.

Загальна кількість 2шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 49900,00 грн. з ПДВ.

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі запиту цінових пропозицій від потенційних постачальників та виведено середню вартість на момент проведення процедури закупівлі.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 № 459 (далі — Положення), Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, зокрема, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

До основних завдань Мінекономіки, згідно з пунктом 3 Положення, належать, зокрема, формування та реалізація державної політики у сфері публічних закупівель.

Відповідно до покладених на Мінекономіки завдань, згідно з пунктом 4 Положення, Мінекономіки, зокрема:

розробляє і затверджує нормативно-правові акти, необхідні для регулювання державної політики у сфері публічних закупівель;

надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель;

розробляє разом з іншими органами методології щодо особливостей здійснення публічних закупівель у різних сферах та оприлюднює їх на інформаційному ресурсі.

Відповідно до листа Мінекономіки щодо планування закупівель № 3304-04/54160-06 від 03.09.2020 (далі — Лист щодо планування) планування закупівель є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року. Ураховуючи, що Законом встановлено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану, у разі, зокрема, виділення додаткових коштів замовник може вносити відповідні зміни до річного плану закупівель шляхом створення нових та/або редагування/видалення існуючих рядків річного плану з інформацією про закупівлі. Водночас, ураховуючи поняття «предмет закупівлі», такий предмет закупівлі (у новоствореному чи відредагованому рядку річного плану) у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору і новим предметом закупівель.

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 000 гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель, відповідно до статті 10 Закону, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Рішенням Департаменту освіти Житомирської ОДА виділено додаткові кошти за КЕКВ 3110 в сумі 99800,00грн. (дев’яносто дев`ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Таким чином, враховуючи Лист щодо планування та вартісні межі, передбачені Законом для даної закупівлі, є необхідність у прийнятті рішення щодо здійснення Закупівлі шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель у зв’язку з додатково виділеними коштами.

На виконання вимог статті 4 Закону для забезпечення наявної потреби замовника є необхідність у затвердженні змін до річного плану закупівель на 2021 рік щодо Закупівлі.

На виконання вимог статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до річного плану закупівель на 2021 рік в Електронній системі протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження.